Biuro Projektów KALITA powstało w 1992 roku, jako jednoosobowa pracownia projektowa prowadzona przez mgr inż. arch. Grzegorza Kalitę. Wcześniejsze doświadczenia wyniesione z pracy w Biurze Projektów i na budowach w Niemczech szybko przyniosły rezultaty. Traktowanie podmiotowo inwestora, pełna dyspozycyjność, zaangażowanie w pracy, unowocześnienie metod i warsztatu pracy przyciągnęło poważnych inwestorów, takich jak koncern paliwowy SHELL Polska, czy McDonald’s. Ta współpraca trwa po dzień dzisiejszy i każda nowa inwestycja w zasięgu naszego działania jest zlecana naszej firmie, co jest najlepszą rekomendacją. Mimo pracy dla konkurencji zlecenia w naszym biurze ulokowały również inne koncerny paliwowe, BP, Aral, Texaco, Esso, Orlen, Lotos, traktując naszą firmę jak dobrego rzemieślnika, wykonującego w sposób możliwie najlepszy zlecone zadanie. Wspomniane sukcesy nie spowodowały, że biuro nasze zaprzestało poprawiania operatywności i rozszerzania zakresu usług. Naszym udziałem stały się projekty koncepcyjne i budowlane o różnorodnym charakterze, od aquaparku w Zakopanem poprzez budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne do lotniska i basenu, jak również obiekty przemysłowe, takie jak np. myjnia cystern samochodowych dla holenderskiej firmy EUROVOS czy realizowana obecnie niemiecko – polska fabryka maszyn górniczych i budowlanych Severt w Gorlicach. Ze względu na specyfikę zleceniodawcy, niektóre opracowania projektowe były wykonywane w wersjach dwujęzycznych . Działania projektowe były często rozszerzane przez inwestorów o nadzory inwestorskie we wszystkich branżach budowlanych. Osobnym profilem naszej pracy było i jest pomoc klientowi w poszukiwaniu terenów pod inwestycję , przygotowanie materiałów wyjściowych dla rozpoznania terenu przyszłej budowy i oszacowania kosztów przedsięwzięcia.

    W grudniu 2000 roku została powołana spółka pod nazwą Biuro Projektów KALITA Sp. z o.o. mającą na celu kontynuowanie dotychczasowych prac projektowych i wzmocnienie działań inwestorstwa zastępczego, jako odpowiedzi na zapotrzebowanie Klientów, pragnących całość inwestycji przekazać w jedne ręce. W latach ostatnich dokonaliśmy transformacji formy działalności gospodarczej do Spółki z o.o. zachowując nazwę, która dobrze wpisała się w świadomość klientów i wykonawców.

    W chwili obecnej dysponujemy potencjałem pracowników obytych w pracy przy skomplikowanej dokumentacji technicznej, mogących w każdej chwili podjąć zadanie projektowania i realizacji poważnych inwestycji. Różnorodne zaprojektowane i zrealizowane obiekty kubaturowe z infrastrukturą oraz praca na stanowisku projektanta, czy majstra, a później kierownika budowy w biurach i na budowach Niemiec i Austrii pozwala nam stwierdzić, że podołamy każdemu wyzwaniu dotyczącego prowadzenia inwestycji od momentu poszukiwania odpowiedniej lokalizacji, aż po oddanie obiektu do użytkowania.

    .


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI NASZEJ FIRMY